Het Diploma Veilig Internet is een lespakket voor leerlingen van groep 5 t/m 8 in het basisonderwijs. Het doel van het lespakket is om kinderen bewuster te maken van hun handelen op internet en hen vaardigheden aan te leren om verantwoord met internet en digitale media om te gaan. Het lespakket heeft ook een voorlichtingsfunctie voor kinderen, leerkrachten en ouders.
Naast een papieren lespakket is er een online spel: ‘Diploma Veilig Internet – the Game’.

Voor welke groepen is het Diploma Veilig Internet bestemd?

Het lespakket Diploma Veilig Internet Junior is ontwikkeld voor de groepen 5 en 6. Het Diploma Veilig Internet is ontwikkeld voor de groepen 7 en 8.
Junior is de opstap naar het Diploma Veilig Internet in groep 7 of 8. Junior behandelt dezelfde onderwerpen, echter op een lager niveau en het gaat uit van de beginnende internetter.

Diploma Veilig Internet voor groep 7 en 8 gaat dieper op de onderwerpen in en vraagt al ervaring op internet van de leerlingen.
Om het lespakket te kunnen inzetten is minimaal AVI 6 niveau en begrip van internet vereist. Het lespakket is geen basiscursus internet. Kinderen moeten bijvoorbeeld al weten hoe een browser en e-mail werken.